Guild Regler

Medlemmer

Som medlem skal man vælge, hvilken Main karakter man ønsker, og de efterfølgende karakterer i guilden vil blive benævnt Alter. Der er ingen begrænsning for antallet af Alter og intet minimum level.

Hvis du forlader guilden med din Main karakter, men fortsat ønsker at blive i guilden, skal du udpege en ny Main karakter.

Er din Main eller Alter inaktive i mere end 4 måneder, så bliver de udmeldt, men de kan dog søge om optagelse igen senere. Hvis du har en aftale med en Officer, kan dine spillere være undtaget, f.eks. ved længere varende ferie.

For at blive medlem af BoD skal du kontakte en Officer eller Manager inde i spillet. Se under Kontakt. Du skal være minimum 16 år og skal kunne tale og skrive dansk.

 

Opførsel

Det forventes, at alle medlemmer opfører sig passende, både i og uden for guilden. Er man i tvivl om, hvorvidt en handling er passende, så kontakt en Officer. Ved brud på reglerne i guilden vil medlemmer modtage advarsler eller blive bortvist. Hvert tilfælde vil blive vurderet individuelt i officergruppen. Bliver du bortvist er der ikke mulighed for at komme tilbage.

 

Rangsystem

Alle karakterer i guilden har en rang, som er en praktisk markering af hvilken type karakter der er tale om.
Udover Guild Master, Guild Assist og Officerer, som tilhører officergruppen, så findes der følgende rang i guilden :

– New Member – Nye medlemmer, bliver forfremmet til Main efter et varierende tidsrum

– Main – Main karakter i guilden

– Alt – Karakter tilknyttet din Main

– Raider Trial – Main karakter som er på prøveperiode i raids

– Raider – Main karakter som raider fast (Social el. Progress)

– Raidleader – Main karakter som er Raidleader og kan opsætter events

– Manager – Medlemmer som assisterer med at invitere nye medlemmer og kan opsætte events

 

 

Raiding

Ønsker du at være Raider så skal du henvende dig til vores Raidleadere. Der kan selvfølgelig være afbud indimellem, men ellers forventes det at du prioriterer Guildens raid.

Alle raids vil blive annonceret i Guildkalenderen (GC)
Progress hold: onsdag/søndag kl. 20.00 til 22.30 (Raider/Trial raider)
Social hold: torsdag/mandag kl. 20.00 til 22.30 (Raider/Main/Alt)
Vi opfordrer dig til at melde dig til i GC senest dagen før af hensyn til planlægningen af raidholdet.

Vi bruger Discord og du SKAL kunne høre hvad der bliver sagt, at mikrofonen ikke virker kan accepteres. Informationer til Server adressen findes inde i spillet under Guild Information.
Obligatoriske Addons: Deadly Boss Mode (DBM), Decursive el. lign. – spørg RL hvis du er i tvivl .

Generelt:
Ønsker du at være “Progress Raider” så skal du henvende dig til Raidleader. Det forventes at du deltager på de planlagte raids.
Vedr. Social holdet behøver du ikke at kontakte nogen, blot melde dig til via Guild Calendar.
Tilmelding til Raidhold skal som udgangspunkt ske på ens Main Char.
RL kan dog bede om en guild Alt (skal kunne opfylde kravene) eller invitere en spiller udefra for at udfylde en manglende klasse.
Alter af Progress Raider er velkommen på Social Raidholdet for at hjælpe holdet, hvis den deltager fast kan den få Social Raider rank.

Loot fordelingen er forebeholdt de enkelte raids hold, således at hvis man raider som Progress Raider, så kan man ikke få loot på Social raids selvom man deltager dér.
Vi stræber efter at fordele Lootet til hver spiller som enten ét Epic Item eller èn Relic og ét Tier item pr. raidaften så ikke den samme spiller løber med det hele.
Loot fordelingen nulstilles efter hver raid aften.
Off. Spec loot vil ikke blive talt med som et loot iht. fordelingen, dvs. selvom du får Off. Spec item, kan du godt rulle på MS spec. når det dropper, antal OS spec. loot pr. spiller fordeles ligeligt så vidt det er muligt.

For Warforged og Gem socket på Epic items er der ingen specielle regler for, de følger de normale lootregler For Tier Set se særskilte regler nedenfor.
For drop af
BOE items, kan beholdes af den enkelte spiller men skal Equipes på stedet. Kan det ikke bruges MS/OS skal det sætte i Roll til raidet. Kan ingen bruge det, tilfalder det Raiderbanken.

Alter som RL har inviteret har samme loot rettidigheder som Raider.
OBS. Progress holdet kører med DKP system efter Patch 7.1.5 med start i Nighthold.

Medlemmer skal selv medbringe flasks, potions og food-buffs.
både Progress og Social hold kræves de bedste flasks, portions samt food og Gear skal være enchantet/gemmet (spørg RL hvis du er i tvivl).
På Social hold kan lavere Gems og Enchantments accepteres (dog min. 150). Ved heroic contents forventes det at alt gear er i bedste stand.

Progress hold: OBS! “HOLDET ER PT. PÅ STANDBY”
Der vil blive sat højere krav til Progres Raid holdet end til Social holdet.
Krav til Item level min. 860, output af DPS og Healing m.m. kan blive oplyst ved henvendelse til Raidleader.
Spillere med rank af Main kan som udgangspunkt ikke deltage på Progress holdet.

Raider Trial: som ny på raidholdet er du med på en “prøveperiode” på 1-2 raid lock.
Trial Raiders kan som udgangspunkt ikke få Loot, medmindre ingen Main Raiders kan bruge det eller hvis det er guildens første Boss Kill, så har alle ligeberettigelse til Loot.

Lootregler:
Masterlooting, hvor Main spec. får præference efterfulgt af Off spec.
Raider MS > Raider Trial MS > OS – højeste Roll vinder
Raidholdet kører med DKP system.
Addon: DKP-bidder er obligatorisk og kan hentes fra Curse-game website.

Social hold:
Krav til Item level min. 860, min. 300 i DPS og min. 240-250 i Healing output

Lootregler:
Masterlooting, hvor Main spec. får præference efterfulgt af Off spec.
Raider MS > Main Char. MS > Alt MS > OS – højeste Roll vinder

Tier Item Bonus Set 2 har højest prioritet, d.v.s. at bonus set 2 vægtes højest og vi bestræber os på at alle opnår først bonus set 2.

Tier Item Bonus set 4: Har man bonus set 2, er der ingen prioritering på bonus set 4, højeste rul vinder.

Samme regler vedr. fordeling af antal af Tier Items pr. raidaften, se under generelt.

Rul efter Tier Item Warforged /Gem kan kun ske som Off. Spec. Rul.

Begge hold:
Alle items (BoE) fundet under raidet inkl. flasks/potions/elixirs, der ikke benyttes med det samme, indgår i Raiderbanken/Guildbanken.

Boe items i Raiderbanken kan tildeles en “fast” spiller på et af raidholdende for at gear holdet op, Raidleader- og Officerergruppen har den endelige beslutning.
Efter en periode i Raiderbanken, vil ubenyttet items blive overført til Guildbanken (AH halv pris) og kan købes af alle i guilden.
BoE items i Guildbanken – kan købes til – halv AH pris.
Hvert raidhold har deres egen “Raiderbank” og de administreres af Raidleaderne og Officergruppen. Spillere med Raider rank har adgang til banken i et vist omfang. Lån mellem bankerne
skal aftales på forhånd og man skal huske at tilbagelevere det lånte.

Go to Top