Guild Regler

Medlemmer

Som medlem skal man vælge, hvilken Main karakter man ønsker, og de efterfølgende karakterer i guilden vil blive benævnt Alter. Der er ingen begrænsning for antallet af Alter og intet minimum level.

Hvis du forlader guilden med din Main karakter, men fortsat ønsker at blive i guilden, skal du udpege en ny Main karakter.

Er din Main eller Alter inaktive i mere end 4 måneder, så bliver de udmeldt, men de kan dog søge om optagelse igen senere. Hvis du har en aftale med en Officer, kan dine spillere være undtaget, f.eks. ved længere varende ferie.

For at blive medlem af BoD skal du kontakte en Officer eller Manager inde i spillet. Se under Kontakt. Du skal være minimum 16 år og skal kunne tale og skrive dansk.

 

Opførsel

Det forventes, at alle medlemmer opfører sig passende, både i og uden for guilden. Er man i tvivl om, hvorvidt en handling er passende, så kontakt en Officer. Ved brud på reglerne i guilden vil medlemmer modtage advarsler eller blive bortvist. Hvert tilfælde vil blive vurderet individuelt i officergruppen. Bliver du bortvist er der ikke mulighed for at komme tilbage.

 

Rangsystem

Alle karakterer i guilden har en rang, som er en praktisk markering af hvilken type karakter der er tale om.
Udover Guild Master, Guild Assist og Officerer, som tilhører officergruppen, så findes der følgende rang i guilden :

– New Member – Nye medlemmer, bliver forfremmet til Main efter et varierende tidsrum

– Main – Main karakter i guilden

– Alt – Karakter tilknyttet din Main

– Raider Trial – Main karakter som er på prøveperiode i raids

– Raider – Main karakter som raider fast

– Raid Assist – Main karakter som assisterer RL og kan opsætte events

– Raidleader  Main karakter som leder Raidholdet og kan opsætter event

– Manager – Medlemmer som assisterer (GM) med at invitere nye medlemmer og kan opsætte events

 

Raiding

Ønsker du at være “Raider” så skal du henvende dig til Raidleader (RL)/Assist (RA)
For at opnår Raider status skal du deltage på de planlagte raids, medmindre andet er aftalt med RL.
Torsdag og mandag fra kl. 20.00 til 22.30 (mød op et kvarter før start).

ToS NH: Item level min. 895, min. 500 i DPS og min. 300-350 i Healing output
ToS HC: Item level min. 905 min. 650 i DPS (single target) og omkring 500 Healing output.

 

Raider Trial:
Som ny på raidholdet er du med på en “prøveperiode” på 2 raid locks (tors/mandag og tors/mandag).

Tilmelding:

Tilmelding til Raidhold skal ske på din Main Char.

RL kan dog bede om en guild Alt (skal opfylde samme krav som Raider) eller invitere en spiller udefra for at udfylde en manglende klasse.

Alle raids vil blive annonceret i Guildkalenderen (GC)

Vi opfordrer dig til at melde dig til i GC senest dagen før af hensyn til planlægningen af raidholdet.

Krav:
Vi bruger Discord og du SKAL kunne høre hvad der bliver sagt, at mikrofonen ikke virker kan accepteres.

Informationer til Server adressen findes inde i spillet under Guild Information.

Obligatoriske Addons: Deadly Boss Mode (DBM), Decursive/Healbot eller lign.
SKADA vil blive brugt som standard DPS-/Healing meter.
Combatlog uploades til Warcraftlog.


Klage:

Evt. klager vedr. aftens raid – kan gives personligt til Raidleader EFTER raid afslutningen, undlad at tage den i guildchatten og vi henstiller til at bevare den gode tone.

 

Loot:
Masterlooting, hvor Main spec. får præference efterfulgt af Off spec.

Raider MS > Raider OS > Andre Ranks MS – højeste Roll vinder.

Vi stræber efter at fordele Lootet ligeligt, så ikke den samme spiller løber med det hele, så vidt det er muligt (et item pr. raidaften).
Tier item tæller for sig, men fordeles også ligeligt så vidt det er muligt (et item pr. raidaften).
(Husk at hente dine personlige Rolls Coins inden raid start).
OBS. Fortiden har vi en loot ordning som følgende: ToS NH “Personal looting” og ToS HC “Personal looting på alle bosser undtagen på Tier drop Boss, hvor looting vil være Masterlooting”

Loot fordelingen nulstilles efter hver raidaften.

Off. Spec loot vil ikke blive talt med som et loot iht. fordelingen, dvs. selvom du får Off. Spec item, kan du godt rulle på MS spec. når det dropper, antal OS spec. loot pr. spiller fordeles ligeligt så vidt det er muligt.

For Warforged og Gem socket på Epic items er der ingen specielle regler for, de følger de normale lootregler.
Rul efter Tier Item Warforged /Gem kan kun ske som Off. Spec. Rolls.

For drop af BOE items, kan beholdes af den enkelte spiller men skal Equipes på stedet. Kan det ikke bruges MS/OS skal det sætte i Roll til raidet. Kan ingen bruge det, tilfalder det Raiderbanken.

Guild Alter som RL har inviteret har samme loot rettidigheder som Raider.
Alle andre ranks så som “Main, Alt, New member eller gæster” er som udgangspunkt IKKE berettiget til loot, kun hvis spillere med Raider rank ikke kan bruge det.

Husk:
Du skal selv medbringe flasks, potions og food-buffs.
Der kræves de bedste flasks, Portions og Food buffs.
Gear skal være enchantet/gemmet (spørg RL hvis du er i tvivl).
Flere i guilden er craftere, lav evt. aftale med disse, guilden er dog ikke ansvarlig for individuelle aftaler.

Andet:
Alle items (BoE) fundet under raidet inkl. flasks/potions/elixirs, der ikke benyttes med det samme, indgår i Raiderbanken/Guildbanken.

BoE items i Raiderbanken kan tildeles en “Raider” for at gear holdet op.
Raidleader- og Officerergruppen har den endelige beslutning.

Efter en periode i Raiderbanken, vil ubenyttet items blive overført til Guildbanken (AH halv pris) og kan købes af alle i guilden.

BoE items i Guildbanken – kan købes til – halv AH pris.

Raiderbanken administreres af Raidleaderne og Officergruppen.
Spillere med Raider rank har adgang til banken i et vist omfang, tag kun det mest nødvendige og husk at fylde op igen. Flasks bruger vi helst kun til “Cauldrons” så hvis du tager dem, så husk at fylde op igen.

 

Go to Top