Guild Regler

Medlemmer

Som medlem skal man vælge, hvilken Main karakter man ønsker, og de efterfølgende karakterer i guilden vil blive benævnt Alter. Der er ingen begrænsning for antallet af Alter og intet minimum level.

Hvis du forlader guilden med din Main karakter, men fortsat ønsker at blive i guilden, skal du udpege en ny Main karakter.

Er din Main eller Alter inaktive i mere end 4 måneder, så bliver de udmeldt, men de kan dog søge om optagelse igen senere. Hvis du har en aftale med en Officer, kan dine spillere være undtaget, f.eks. ved længere varende ferie.

For at blive medlem af BoD skal du kontakte en Officer eller Manager inde i spillet. Se under Kontakt. Du skal være minimum 16 år og skal kunne tale og skrive dansk.


Opførsel

Det forventes, at alle medlemmer opfører sig passende, både i og uden for guilden. Er man i tvivl om, hvorvidt en handling er passende, så kontakt en Officer. Ved brud på reglerne i guilden vil medlemmer modtage advarsler eller blive bortvist. Hvert tilfælde vil blive vurderet individuelt i officergruppen. Bliver du bortvist er der ikke mulighed for at komme tilbage.

 

Sociale medier:
Guilden har en lukket Facebook gruppe som kun er åben for medlemmerne.
Guildens åbne Facebook Side findes ved at søge på “Brotherhood of Danes”
Guilden bruger Discord.


Rangsystem

Alle karakterer i guilden har en rang, som er en praktisk markering af hvilken type karakter der er tale om.
Udover Guild Master, Guild Assist og Officerer, som tilhører officergruppen, så findes der følgende rang i guilden :

– New Member – Nye medlemmer, bliver forfremmet til Main efter et varierende tidsrum

– Main – Main karakter i guilden

– Alt – Karakter tilknyttet din Main

– Raider Trial – Main karakter som er på prøveperiode i raids

– Raider – Main karakter som raider fast (Progress)

– Raid Assist – Main karakter som assisterer RL og kan opsætte events

– Raidleader  Main karakter som leder Raidholdet og kan opsætter event

– Manager – Medlemmer som assisterer (GM) med at invitere nye medlemmer og kan opsætte events


Raidregler opdateret pr. 2018.04.04


Social Raider (Main/Alter): Søndag fra kl. 20.00 til 22.30

Antorus Normal: Item level min. 920

Progress Raider (Raider): Torsdag og mandag fra kl. 20.00 til 22.30

Antorus Heroic: Item level min. 945, 1,2 mill for DPS, min. 750 HPS for Healere.

OBS OBS: fra den 19. april kan alle Main/Alter deltage i Heroic raids så længe kravene opfyldes. – Loot vil blive sat på “Personal”
Dette gælder indtil de nye raids udkommer med den nye expasion.

Det tilstræbes at progress raidholdet  vil bestå af 2-3-9 eller 2-4-14 (tank, healere, DPS), men det er selvfølgelig helt afhængig af hvilke “classes” der melder sig til, så der kan forekomme variationer.

Begge raids: Være klar og møde op et kvarter før start.


Progress Raid hold:
Ønsker du at være en del af Progress raidholdet så skal du henvende dig til Raidleader (RL)/Assist (RA).

Raid Trial: for at opnår Raider status, skal du have deltaget på min. to Social raids. Det er for at vi kan bedømme om du er egnet til progress holdet.
Egnet betyder bl.a. at du kender din Class og kan spille dit Spec. samt yde hvad der forventes af dig som enten DPS, Healer eller Tank ifht. dit Item level og gear.
At du kan 
tilegne dig boss taktikkerne rimeligt hurtigt og kan efterleve dem.
At du kan følge hvad Raidleader/Assistent siger.
At du kan indgå socialt på raidholdet, så vi bibehlder den gode tone og stemning. 

Tilmelding:

Tilmelding til Raidhold skal ske på din Main Char.

RL kan dog bede en Raider om at bruge sin guild Alt for at udfylde en manglende klasse.

Alle raids vil blive annonceret i GuildCalendar (GC)

Tilmelingen skal ske senest to dage før raidstart via GC (lørdag el. tirsdag) af hensyn til planlægningen af raidholdet.
Vil du være sikker på at komme i betragtning til at komme med , jo tidligere du melder dig til, jo større chance er der for at du bliver udtaget til aftens raid.
Yderligere vil der blive set på din performence.

Hvis man skriver sig op for sent ryger man automatisk på standby også er det 100% op til RL/RA at vurdere om der er plads til dig.

Addons:
Vi bruger Discord og du SKAL kunne høre hvad der bliver sagt, hvis mikrofonen ikke virker, bedes du få den bragt iorden.

Informationer til Discord adressen findes inde i spillet under Guild Information.

Obligatoriske Addons:
Deadly Boss Mode (DBM)
Healere skal bruge Decursive/Healbot eller lign.
SKADA vil blive brugt som standard DPS-/Healing meter.
RC LootCouncil bruges på Progress raidholdet.
Combatlog uploades til Warcraftlog (RL/RA analyserer raidet efter hver raid).


Klage:

Evt. klager vedr. aftens raid – kan gives personligt til Raidleader EFTER raid afslutningen, undlad at tage den i guildchatten og vi henstiller til at bevare den gode tone.

Loot:
Social raids: Personal loot

Progres raids: RC LootCouncil
Masterlooting, hvor Main spec. får præference efterfulgt af Off spec.
Tank og Healere vil have 1. prioritet ved loot fordelingen.
Husk at hente dine personlige Rolls Coins inden raid star.
Guild Alter som RL har inviteret har samme loot rettidigheder som Raider.
Loot fordelingen nulstilles efter hver raidaften.

RC LootCouncil:

Epic Items ”Loot knap”:
MS/Need: Main Spec.
OS/Greed: Off. Spec.
Minor Upgrade: GEM/WF/TF eller bare en lille smule bedre
Transmog: til Appearance (for at se smukkere ud)
Pass: springer over (har det i forvejen, ikke til mit Spec., har ikke plads i bags)

Tier Items ”Loot knap”:
Tier 2: Bonus 2 set
Tier 4: Bonus 4 set
Tier 1/3: mangler første eller tredje stykke item
Tier 5/6: mangler femte eller sjette stykke item
Tier 
Upgrade: fra Normal til Heroic gear
GEM/WF/TF: gem socket, warforce, titanforge (minor upgrade)
Pass

BOE items:
For drop af BOE items, kan beholdes af den enkelte spiller. Kan det ikke bruges MS/OS skal det sætte i Roll til raidet. Kan ingen bruge det, tilfalder det Raiderbanken.

Husk:
Du skal selv medbringe 
bedste flasks, potions og food-buffs.
Gear 
skal være enchantet/gemmet (spørg RL hvis du er i tvivl).
Flere i guilden er craftere, lav evt. aftale med disse, guilden er dog ikke ansvarlig for individuelle aftaler.

Andet:
Alle items (BoE) fundet under raidet inkl. flasks/potions/elixirs, der ikke benyttes med det samme, indgår i Raiderbanken/Guildbanken.

BoE items i Raiderbanken kan tildeles en “Raider” for at gear holdet op.
Raidleader- og Officerergruppen har den endelige beslutning.

Efter en periode i Raiderbanken, vil ubenyttet items blive overført til Guildbanken (AH halv pris) og kan købes af alle i guilden.

Raiderbanken administreres af Raidleaderne og Officergruppen.
Spillere med Raider rank har adgang til banken i et vist omfang, tag kun det mest nødvendige og husk at fylde op igen. Flasks bruges til “Cauldrons” så hvis du tager dem, så husk at fylde op igen.

 

Raidleader: Dødsprut

Raidassist: Danielfrank, Nielsén, Sandia. Lasalle

 

 

Go to Top