Guilden har efter kun 2 raid uger fået nedlagt 4 bosser på heroic, flot klaret! – Vectis gav os en del udfordringer men vi fik den til sidst. Zek’ voz er vores næste store udfordring, det bliver noget af et dps ræs.
Vectis_hc