9999 stk. Giants Dino Bones!

Stort tillykke til Chakaina som fik samlet 9999 stk. Giants Dino Bones til et Mount.